Bělolhotský baobab

foto: Lenka Grossmannová
 

Příběh stromu

Při cestě z Bílé Lhoty do Měníka narazíte na pozoruhodný strom. Díky svému mohutnému kmeni na první pohled vypadá jako známá africká dřevina – baobab. Ve skutečnosti se ale jedná o dub letní, který podle pověsti vysadili na památku zavražděného mládence. Doubek prý každý rok ořezávali, až dostal podobu kříže. Jiná legenda zase vypráví, že u stromu přepadl neznámý muž dívčinu jménem Marie a chtěl ji oloupit. Děvče se nemohlo ubránit, a tak volalo o pomoc Pannu Marii. Muž se lekl a prchl. Dívka jako poděkování za svou záchranu koupila svatý obrázek a pověsila jej na kmen dubu. Od té doby se místu přezdívá „U obrázku“.

Peníze získané hlasováním navrhovatelé použijí k odbornému ošetření dubu, vytvoření informační tabule a směrovacích ukazatelů z návsi až k dubu. 
 

Poloha finalisty na mapě

 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz

Další stromové aktivity Nadace Partnerství