Tvrdonská lípa U Obrázku

foto: Marek Olbrzymek
>
<
 

Stín poutníkům

Strom podle vyprávění zasadil místní občan Hromek v roce 1900 na památku příchodu nového století. Ke stromu umístil obrázek s hřebem, kterým měl být údajně ukřižován Kristus a který dle pověsti přinesl kněz Gibala z Jeruzaléma, nebo z Říma. U stromu se zastavovali poutníci vracející se domů ze svatých míst, aby se zde upravili, než je budou obyvatelé vítat.

Peníze získané anketou spolek použije k odbornému ošetření lípy, úpravě okolí a výsadbě nových stromků.

Poloha finalisty na mapě

 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz