Lípa v Kuklíku

foto: Marek Olbrzymek
>
<
 

Nejkrásnější rodový strom

Rodové stromy u zemědělských stavení sázeli obyčejní lidé, aby přinášely stín, odpočinek a potěchu. Jedním z nejkrásnějších rodových stromů je lípa u Chobotského dvora. Ten patřil nejprve vrchnosti, ale výnosy z něj nebyly takové, jak si šlechta představovala, a tak dvůr rozdělili na tři rodová stavení. Při této příležitosti jedna z rodin zasadila dnes již památnou lípu. 

Peníze získané anketou obec použije k ošetření stromu.

Poloha finalisty na mapě

 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz