Za dobrou péči se nám stromy odmění

Anketa Strom roku v letošním roce vyzdvihuje pozitivní vliv stromů a vegetace na zmírňování následků změn klimatu a zároveň poukazuje na významné ohrožení stromů způsobené změnou klimatu. Šestnáctý ročník celostátní ankety Strom roku podpořil Státní fond životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí částkou 1,1 milionu korun. Cílem ankety je zvýšení zájmu obyvatel o stromy a životní prostředí a také zmírňování následků změny klimatu.

Stromy totiž mají v zástavbě nejen estetickou funkci, ale zároveň výrazně ovlivňují mikroklima. Svým stínem a přirozeným výparem vody z listů ochlazují své okolí. Tímto způsobem snižují důsledky klimatických změn, které můžeme v posledních letech sami pozorovat v podobě suchých a horkých letních měsíců. Aby nám mohly stromy dobře sloužit, potřebují péči a pravidelnou kontrolu své kondice odborníkem, který navrhne i další opatření pro jejich pěstění a prodloužení života. Stejně tak může poradit s výběrem druhu pro nové výsadby, aby stromy klimatické změny snášely co nejlépe. 

Strom jako dlouholetá rostlina je méně přizpůsobivý proměnlivým podmínkám než rostliny žijící kratší dobu, které je možné v případě chřadnutí či úhynu snadno vyměnit. Abychom předešli možným ekonomickým ztrátám, je důležité při výsadbách vybrat takové druhy, které dobře snášejí sucho a mrazy.
 

Chcete získat pro strom odborné ošetření, nebo finance na výsadbu nových stromů?

Anketa Strom roku chce připomenout význam starých stromů a zároveň umožnit jejich odborné ošetření. Díky zpoplatněnému hlasování v anketě mohly být například v loňském roce ošetřeny dva stromy, čímž se dosáhlo zlepšení jejich zdravotního stavu a vitality. V blízkosti šesti finálových stromů proběhly nové výsadby. U dvou stromů přibyla lavička, na níž mohou návštěvníci rozjímat. Účast stromu v anketě navíc pomohla stmelit komunitu a motivovala obyvatele, aby se více zajímali o přírodu ve svém okolí.

Navrhnout kandidáta na Strom roku 2017 může kdokoli.  Uzávěrka návrhů do ankety, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství, je už 30. dubna.
 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz