Stromy jsou investicí, která se nám vrátí

Zajímá vás, jakým způsobem využíváme finance získané anketou? Je částka 60 Kč za DMS či zpoplatněný hlasovací arch moc, nebo málo? Abychom vám ještě více přiblížili smysl ankety, pojďme si nejprve vysvětlit, co vlastně obnáší taková výsadba a péče o strom.347A0272-(1).JPG

Cena výsadby jednoho stromu závisí na jeho druhu a velikosti sazenice. Dále je potřeba počítat s koupí potřebného materiálu, jako jsou kůly, úvazky a ochrana proti okusu. V neposlední řadě se do ceny promítá také doprava sazenic, ošetření kořenového systému či práce, které ale v rámci ankety probíhá na dobrovolné bázi. Vysazením stromu ale starost o něj nekončí. Strom dále potřebuje odbornou péči (např. výchovný řez) a ochranu, aby se mohl stát vzrostlým stromem, který nám nakonec poskytuje své služby až ve výši 8 milionů Kč. (viz článek National Geographic)

Co všechno tyto tzv. ekosystémové služby zahrnují? Jeden vzrostlý strom ročně vyprodukuje množství kyslíku potřebné pro 10 lidí na rok. Dále zachycuje prach, tlumí hluk, díky olistění poskytuje příjemný stín, přirozeným výparem vody z listů působí ve městech podobně jako klimatizace. Pokud bychom místo stromu instalovali klimatizační zařízení stejného výkonu a měli jeho provoz (energie, voda) uhradit, dostali bychom se na částku v řádech desítek, možná i stovek tisíc Kč ročně. Ano, i takto lze vyčíslit ekosystémové služby, které nám jeden strom za rok ve městě prokáže. 

Aby nám mohl takový strom dobře sloužit, potřebuje péči a pravidelnou kontrolu své kondice odborníkem, který navrhne i další opatření pro jeho pěstění a prodloužení života. Stejně tak může poradit s výběrem druhu pro nové výsadby, aby strom klimatické změny jako sucho a mráz snášel co nejlépe. Ošetření vzrostlého stromu odborníkem stojí od jednotek po desítky tisíc Kč v závislosti na velikosti stromu, typech řezů a dalších úkonů jako je například instalace vazby do koruny. V případě potřeby se provádí opakovaně po 5-10 letech.

Vrátíme-li se k původní otázce, tedy návratnosti investic do stromů, je nyní jasné, že se nám počáteční vklad i následná péče o stromy vrátí až dvacetkrát. Anketou Strom roku se snažíme upozornit na význam starých stromů a právě vy nám můžete pomoci o ně pečovat tím, že pošlete hlas některému z vybraných finalistů

Nezapomeňte, vaše investice se vám vrátí!
Fotogalerie
  • 347A0272-(1).JPG

    0 1

 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz