I stromy mají své hrdiny


I v letošním roce odborná porota kromě dvanácti finalistů vybrala stromy, kterým udělila čestný titul Strom hrdina. Obdržel ho Körnerův dub z Dalovic na Karlovarsku, moruše z Malých Hoštic na Opavsku a jasan z pražského Chodova.

První dva uvedené stromy titul získaly za svou sílu, se kterou vzdorují ztíženým životním podmínkám. Jasan z aleje v parčíku na Chodově přežil investiční záměr výstavby obytného domu s kancelářskými prostory, který měl nahradit zelenou plochu a ohrožoval i jasanovou alej. Místní občanské sdružení se však proti záměru postavilo a podalo podnět k vyhlášení aleje za památnou. Městská část i hlavní město Praha podnět podpořili, stromy vyhlásili památnými a nechali je odborně ošetřit. Investor pak nakonec od svého záměru upustil
 
Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky. Sídlí v Brně ve svém vzdělávacím centru Otevřená zahrada.

www.nadacepartnerstvi.cz